Ponownie piszę o kwestiach intertemporalnych stosowania GAAR, tym razem w tekście „Relacje pomiędzy kryterium intertemporalnym i kryteriami merytorycznymi stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania” stanowiącym glosę do wyroku II SA/Wa 584/21.

Wskazuję w nim, że prawidłowe ustalenie, kiedy powstała korzyść podatkowa sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej, jest kluczowe w kontekście konieczności przestrzegania zasady zakazu retroakcji. Złamaniem tego zakazu pozostaje próba zniwelowania nadużycia, które miało miejsce przed wejściem w życie klauzuli, poprzez próby kwestionowania w oparciu o GAAR skutków podatkowych późniejszych czynności, które same w sobie nadużycia nie stanowią.

Temat ten poruszałem również w moich innych publikacjach: