Doświadczenie zawodowe

2011-... | Doradca podatkowy / radca prawny w PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. (PwC)
PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.

Doradca podatkowy, radca prawny

W ramach mojej działalności w PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. miałem okazję doradzać światowym korporacją, największym polskim firmom jak i wielu mniejszym podmiotom. Moje zaangażowanie obejmowało kierowanie pracami zespołów projektowych wspierających klientów w rozwiązywaniu ich codziennych problemów podatkowych (PIT/CIT/VAT i inne daniny publiczne), prawnych (m.in. transakcje M&A, przygotowywanie i negocjowanie umów, doradztwo w zakresie prawa cywilnego, handlowego i upadłościowego) i księgowych. Zdobyłem również doświadczenie w projektach informatycznych m.in. związanych z integracją systemów księgowych klientów z dedykowanym oprogramowaniem podatkowym. W toku współpracy z PwC wielokrotnie z sukcesami reprezentowałem klientów Spółki w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sporach przed sądami administracyjnymi.

Szerokie spektrum realizowanych w ramach PwC projektów z jednej strony pozwalało mi efektywnie wykorzystać posiadany, unikalny wachlarz kompetencji, z drugiej zaś dało możliwość zdobycia doświadczenia w kierowaniu zróżnicowanymi zespołami wspierającymi różne obszary działalności naszych klientów.

2017-... | Radca prawny w Kancelaria Radcy Prawnego Mikołaj Kondej
Kancelaria Radcy Prawnego
Mikołaj Kondej

Radca prawny

W ramach prowadzonej kancelarii prawnej prowadzę szerokie spektrum spraw. Bazując na wcześniejszym wieloletnim doświadczeniu zdobytym jako pełnomocnik niezawodowy oraz aplikant radcowski reprezentuję moich mocodawców w procesach gospodarczych, powiązanych z nimi postępowaniach egzekucyjnych, upadłościowych i karnych.

2006 - 2017 | Doradca biznesowy i prawnik w ABC Władysław Kondej
ABC Władysław Kondej

Doradca biznesowy

Pozostaję wieloletnim doradcą rodzinnej firmy zajmującej się działalnością wydawniczą i obrotem literaturą fachową. Uczestnicząc od najmłodszych lat w prowadzeniu tego biznesu zdobywałem doświadczenie w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa. Zaangażowanie w sprawy ABC pozwoliło mi rozwinąć umiejętności informatyczne – m.in. z zakresu m.in. administracji serwerami, siecią czy tworzenia i administrowania oprogramowaniem. Współpraca z ABC dała mi też szansę, już na pierwszych latach studiów prawniczych, rozpocząć zdobywanie doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu spraw cywilnych i karnych, a także w występowaniu przed sądami powszechnymi. Wraz z upływem czasu przejąłem prowadzenie ogółu sporów prowadzonych przez firmę. Dzięki temu moje łączne doświadczenie procesowe obejmuje setki spraw, począwszy od sporów cywilnych, poprzez złożone procesy egzekucyjne i upadłościowe, skończywszy na postępowaniach karnych.

2014 - 2017 | Of counsel w FilipiakBabicz Kancelaria Prawna
Kancelaria FilipiakBabicz

Of counsel

Moja zaangażowanie jako of counsel kancelarii FilipiakBabicz obejmowało wsparcie jej najważniejszych klientów w wybranych projektach podatkowych i prawnych (m.in. spory korporacyjne, transakcje restrukturyzacyjne). Dzięki nawiązanej współpracy miałem też możliwość samodzielnego prowadzenie sporów gospodarczych wybranych klientów, w tym ich reprezentacji procesowej przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi.

2009 - 2016| CEO w Investment Opportunities Sp. z o.o.
Investment Opportunities Sp. z o.o.

CEO

W latach 2009-2016 zarządzałem działalnością rodzinnej spółki inwestycyjnej. Miałem też znaczący udział w prowadzeniu biznesu jej spółki zależnej zajmującej się działalnością pożyczkową i windykacyjną.

2006 - 2009 | Programista, automatyk w Infotec Group
Infotec Group

Programista, automatyk

Moje pierwsze doświadczenia zawodowe, poza rodzinnym biznesem, zdobywałem na pierwszych latach studiów w firmie Infotec. Pracę rozpoczynałem jako programista zatrudniony do przygotowania autorskiego oprogramowania internetowego pozwalającego na obsługę konkursów organizowanych przez spółkę. Po jego opracowaniu zostałem zaangażowany do prowadzenia spraw księgowych spółki, a następnie do programowania maszyn produkowanych przez firmę.

Wykładowca akademicki
   Wykładowca akademicki
  • W 2016 i 2018 wykładałem na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza na studiach podyplomowych prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
  • W latach 2013-2014 wykładałem na studiach podyplomowych „Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym” prowadzonych na Uczelni Łazarskiego.
  • W latach 2012-2016, jako doktorant, prowadziłem na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu ćwiczenia z prawa cywilnego.
Odbyte praktyki zawodowe
  • W 2010 odbyłem miesięczne praktyki w departamencie prawnym Ministerstwa Finansów.
  • W 2009 odbyłem miesięczny staż w Komisji Nadzoru Finansowego w Pionie Nadzoru Rynku Kapitałowego.