Doradztwo restrukturyzacyjne

Posiadam uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego.

Upoważniają mnie one do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym, nadzorcy i zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym, a także zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy.