Unikanie opodatkowania

Unikanie opodatkowania

Jestem ekspertem w zakresie sporów związanych z unikaniem opodatkowania, w szczególności w zakresie stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR), a także przepisów obowiązujących przez jej wejściem w życie. Doradzam w tym zakresie największym firmom działającym w Polsce.

Pozostaję autorem książki pt. Granice optymalizacji podatkowej  przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania poświęconej prawnym ograniczeniom optymalizacji podatkowej. Moje artykuły dotyczące unikania opodatkowania są cytowane w licznych rozstrzygnięciach Ministra Finansów.