Spory podatkowe

Usługi doradztwa podatkowego

Spory podatkowe

Reprezentacja klientów w toku postępowań podatkowych i spraw sądowo-administracyjnych

Prawo podatkowe to niezwykle złożona dziedzina. Występujące w licznych przepisach niejasności oraz zmieniające się interpretacje stosowane przez władze skarbowe i sądy administracyjne skutkują częstymi sporami między podatnikami i władzami skarbowymi.

W ramach mojej praktyki zajmuję się prowadzeniem postępowań podatkowych, a gdy to konieczne również reprezentowaniem klientów przy zaskarżaniu rozstrzygnięć organów podatkowych do sądu administracyjnego.