Na Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zostałem wybrany delegatem na VI Zjazd Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ponieważ w pełnieniu funkcji publicznych bardzo cenię sobie przejrzystość, na blogu postaram się relacjonować przebieg zjazdu. Postaram się być możliwie obiektywny, acz nie zawaham się też prezentować we wpisach mojego spojrzenia na poszczególne sprawy.

Ten post poświęcę projektom dokumentów na zjazd, które delegaci otrzymali w ostatnim czasie.

Zacząć wypadałoby od porządku obrad , który jest dość niepozorny. Główne punkty dotyczą zatwierdzenia sprawozdań ustępujących organów oraz wyborów nowych organów Izby.

Liczebnosć organów Izby

KRDP sugeruje by Rada kolejne kadencji liczyła, aż 38 osób, a wybór członków rady odbywał się z uwzględnieniem konieczności zapewnienia reprezentatywności przedstawicieli poszczególnych regionów w Radzie. Przykładowo sugeruje się by 5 członków Rady pochodziło z województwa Mazowieckiego, Wielkopolsce miałoby zaś przysługiwać 3 przedstawicieli. Sam pomysł by regiony by wszystkie regiony były reprezentowane wydaje mi się racjonalny. Proponowana liczba osób w Radzie jest spora ale odpowiada obecnemu jej składowi.

Krajowa Komisja Rewizyjna zgodnie z projektem ma liczyć 11 członków. Tyle samo osób ma wejść w skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Projekty uchwał

Delegaci otrzymali również stanowiska ustępującej KRDP w zakresie uchwał, które zdaniem Rady powinien podjąć Zjazd.

Rada rekomenduje Zjazdowi powołanie komisji do spraw ochrony danych osobowych oraz podmiotu monitorującego kodeks postępowania KIDP w zakresie danych osobowych. Sugeruje również podjąć uchwałę w sprawie zasad gospodarki finansowej KIDP, która zawiera bardzo ogólne przepisy. Nic co na pierwszy rzut oka wydawałoby się szczególnie godnego uwagi.

Kwestią, która z pewnością będzie budziła kontrowersje będą składnik członkowskie. Rada rekomenduje przyjęcie przez Zjazd uchwały w sprawie wysokości składek ale projekt nie zawiera sugestii kwoty. Przed Zjazdem doszły mnie słuchy o pomyśle włączenia do składki ubezpieczenia, jak się domyślam ze wzrostem składki. Osobiście nie jestem ich entuzjastom. W sytuacji, w której ściągalność składki bywa problemem nie widzę powodów by ci, którzy wywiązują się z tego obowiązku finansowali ubezpieczenie osób, które go zaniedbują.

Zaproponowano również drobne zmian statutu Izby, przy czym ich wstępne przejrzenie wskazuje, że zmiany mają mieć wyłącznie charakter formalny.

Co w trawie jeszcze piszczy?

Sprawą, której poruszenia na zjeździe się spodziewam, mimo że formalnie w porządku obrad go nie ma, jest logo Izby. Jego zmiana wzbudziła wiele dyskusji wśród doradców. Nie wiem jak sprawa się potoczy, ale z mojej perspektywy na pewno warto rozważyć czy w przyszłości podobnych decyzji nie konsultować uprzednio z ogółem doradców.